รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศต่อครั้ง

เมื่อท่านให้ความไว้วางใจ จะส่งช่างที่มือฝีมือและคุณภาพเข้าไปทำการตรวจเช็คและทำประวัติของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ตรวจสอบพร้อมเสนอและสรุปผลงาน ผลการตรวจเช็คสภาพของเครื่องปรับอากาศให้ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดแต่ละครั้งดังต่อไปนี้

(ล้างใหญ่) คอลย์เย็น (Evaporator)

 1. ล้างทำความสะอาดฟิลคอลย์ (Evaporator) ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 2. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (Blower)
 3. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 4. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

(ล้างใหญ่) คอลย์ร้อน (Condensing Unit)

 1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงและ Blower
 2. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
 3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 4. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพชสเซอร์
 5. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพชสเซอร์

เงื่อนไขการบริการ

 1. รายละเอียดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อสั่งจ้าง
 2. เป็นราคาบำรุงรักษาพร้อมล้างทำความสะอาด ไม่รวมค่าเติมน้ำยาแอร์ ในกรณีที่ต้องเติมน้ำยาจะแจ้งท่านเพื่ออนุมัติดำเนินการ ราคาน้ำยาแอร์ 35 บาท/ปอนด์
 3. กำหนดลำดับการล้างทำความสะอาดได้
 4. เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนทำการเหมาจ่ายหรืออยู่ในดุลพินิจของช่าง
 5. ในกรณีถ้าตรวจพบมีอุปกรณ์ชำรุด ทางบริษัทฯ จะทำการเสนอราคาก่อนทำการซ่อมหรือเปลี่ยน ให้ท่านอนุมัติดำเนินการ

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site