อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำยา สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ค่าติดตั้ง หมายเหตุ
8,000 - 12,000 BTU/hr 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 2,500 เฉพาะมีท่อให้
12,001 - 24,000 BTU/hr 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 3,000 เฉพาะมีท่อให้

อัตราค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝา (Ceiling Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำยา สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ค่าติดตั้ง หมายเหตุ
10,000 - 20,000 BTU/hr 5 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 3,000 -
20,001 - 30,000 BTU/hr 5 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 3,500 -
30,001 - 36,000 BTU/hr 5 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 3,800 -
36,001 - 48,000 BTU/hr 5 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 4,500 -
48,001 - 60,000 BTU/hr 5 เมตร 15 เมตร 1 ชุด 6,000 -

* หมายเหตุ

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site