อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ต่อครั้ง/รายปี

การล้างเครื่องปรับอากาศจะสามารถช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งที่ส่วนที่อยู่ภายนอก (Compressor Unit) และส่วนที่อยู่ภายในห้อง (Fan Coil Unit) ทำให้แผงระบายความร้อน และระบายความเย็นสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกอุดตัน ทำให้ Compressor ทำงานน้อยลง เมื่อ Compressor ทำงานน้อยลง จึงทำให้สามารถประหยัดค่าไฟได้ และสามารถทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้ดีขึ้นอีกด้วย

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(Wall Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
8,000 - 25,000 BTU/hr 2,200 บาท 700 บาท 350 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝา (Ceiling Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
  9,000 - 34,900 BTU/hr 2,200 บาท 700 บาท 350 บาท
35,000 - 43,900 BTU/hr 2,800 บาท 800 บาท 400 บาท
44,000 - 60,000 BTU/hr

3,000 บาท

900 บาท 450 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบเปลือย (Conceal Type)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
12,000 - 34,900 BTU/hr 2,200 บาท 700 บาท 350 บาท
35,000 - 43,900 BTU/hr 2,800 บาท 800 บาท 400 บาท
44,000 - 60,000 BTU/hr 3,000 บาท 900 บาท 450 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดใหญ่ (AHU.)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
60,000 -   89,000 BTU/hr  4,800  บาท 2,000 บาท  1,000 บาท
90,000 - 119,000 BTU/hr   6,000  บาท 2,500 บาท 1,200 บาท
120,000 -199,000 BTU/hr  9,600  บาท 3,000 บาท 1,500 บาท
200,000 - 299,000 BTU/hr 10,400 บาท 4,000 บาท 1,800 บาท
300,000 - 599,000 BTU/hr 13,000 บาท 5,000 บาท 2,000 บาท
600,000 BTU/hr  ขึ้นไป 18,000 บาท 6,000 บาท 2,800 บาท

* หมายเหตุ บริการรายปี บริการ 6 ครั้ง ล้างใหญ่ 2 ครั้ง ล้างย่อย 4 ครั้ง

 

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site