การเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

การเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

ขนาดเครื่อง
ปรับอากาศ
บีทียู/ชั่วโมง
ห้องนอน
โดนแดด
(ตารางเมตร)
ห้องนอน
(ตารางเมตร)
ห้องรับแขก
หรือ ห้องนั่งเล่น
(ตารางเมตร)
ห้องรับแขก
หรือ ห้องนั่งเล่น
ที่โดนแดด
(ตารางเมตร)
ห้องทำงาน
(ตารางเมตร)
ห้องทำงาน
ที่โดนแดด
(ตารางเมตร)
12,000 16 - 22 14 - 20 16 - 20 14 - 18 14 - 18 12 - 16
15,300 20 - 28 18 - 26 20 - 26 18 - 23 18 - 23 15 - 20
18,000 24 - 33 21 - 30 24 - 30 21 - 27 21 - 27 18 - 24
20,800 28 - 38 24 - 35 28 - 35 24 - 31 24 - 31 21 - 28
22,800 30 - 42 27 - 38 30 - 38 27 - 34 27 - 34 23 - 30
27,200 36 - 50 32 - 45 36 - 45 32 - 41 32 - 41 27 - 36
32,800 44 - 60 38 - 55 44 - 55 38 - 49 38 - 49 33 - 44
38,000 51 - 70 44 - 63 51 - 63 44 - 57 44 - 57 38 - 51
53,000 71 - 97 62 - 88 71 - 88 62 - 80 62 - 80 53 - 71
64,000 86 - 118 75 - 107 86 - 107 75 - 97 75 - 97 64 - 86

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site