การปรับอากาศ แนวคิด และ มูลเหตุ

ความต้องการ พื้นฐาน

แหล่งความร้อนและภาวะ

หน้าที่จำเป็น

เครื่องปรับอากาศหลังจากการใช้งานแล้วต้องมีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี ซึ่งสามารถดูแลเองได้หรือบางครั้งต้องจ้างช่างบ้างในกรณีต้องล้างละเอียด (ล้างใหญ่) เลือกช่างที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีช่างแอร์บางรายอาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภค แจ้งรายการ เสียค่าซ่อมของอุปกรณ์บางชนิดแบบหลอกลวง ซึ่งบ่อนทำลายวงการมาก

ปัญหา แอร์ไม่เย็น เย็นช้า มีแต่ลม ลมเบา

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรทุกชนิดมีโอกาสเสีย หรือเกิดปัญหาได้ เบื้องต้นตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ก่อน

  1. เปิด Breaker หรือยัง? มีไฟฟ้าหรือเปล่า ?
  2. ถ่าน Remote หมดหรือไม่ Remote อยู่ในสถานะอะไร เครื่องปรับอากาศส่วนมากมี Mode Fan อย่างเดียวให้เลือก ซึ่งทำให้เปิดแล้วคอม ไม่ทำงานเปิดคู่มือการใช้งานอ่านดูหน่อย บางครั้งเรียกช่างมาเลยพอช่างมาแล้วพบว่าท่านเปิด Remote ไม่ถูกเท่านั้น ช่างอาจจะหาเรื่อง ตรวจสอบอย่างอื่น เพื่อจะได้เก็บเงิน เพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว
  3. เย็นช้า ปกติการเปิดเครื่องปรับอากาศครั้งแรกต้องใช้เวลาในการทำความเย็นนานสักหน่อย มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าก่อนเปิดห้องนั้นมีความร้อนมากน้อยขนาดไหน แต่ถ้านานจนผิดสังเกต ให้ดูไฟแสดงสถานะคอม ว่าทำงานหรือเปล่า ลมแรงไหม ลองปรับ Speed ดู ลมออกมาจาก จุดจ่ายลมมีความเย็นหรือเปล่า

การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นจะต้องเป็นประโยชน์เวลาแจ้งให้ช่างมาซ่อม บางครั้งช่างที่ ชำนาญงานจะประเมินได้ว่าควรเตรียมเครื่องมือหรืออะไหล่ เบื้องต้นอย่างไร ก็จะทำให้ ไม่เสียเที่ยวและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดี การใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และการเลือกใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้ประหยัด ทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site